Wiceminister zdrowia na temat leków 75+19 maja 2017

Resort Zdrowia zapowiada systematyczną modyfikację kształtu wykazu bezpłatnych leków dla seniorów 75+.

źródło: Rynekaptek.pl

Jak poinformował Marek Tombarkiewicz, Wiceminister Zdrowia, pula środków na ten cel ma osiągnąć w roku 2025 ponad 1,2 mld zł – donosi Rynekaptek.pl. MZ przewiduje, że kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać w sposób następujący: 2018 r. – 643,3 mln zł; 2019 r. – 733,4 mln zł; 2020 r. – 836,0 mln zł; 2021 r. – 953,1 mln zł; 2022 r. – 1 010,3 mln zł; 2023 r. – 1 070,9 mln zł; 2024 r. – 1 135,1 mln zł i 2025 r. – 1 203,2 mln zł. Dodał, że od 1 stycznia 2017 r. wykaz został poszerzony m.in. o wszystkie preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Natomiast od 1 marca 2017 r. seniorzy mają zapewniony bezpłatny dostęp również do leków stosowanych w jaskrze. Podkreślił, że resort przewiduje systematyczną modyfikację kształtu wykazu leków refundowanych, w tym wykazu bezpłatnych leków dla seniorów.