Farmacja Praktyczna nr 3-4 (103) 20177 kwietnia 2017

  • Temat numeru: Suplementy diety – Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety i raport NIK dotyczący ich jakości pobudziły dyskusję w branży
  • Prowadzenie apteki: Informacja zwrotna – buduje pozytywne relacje i zaufanie w zespole
  • Nauka: Kwas masłowy – nowa wiedza o znanej cząsteczce
  • Opieka farmaceutyczna: Owsica – najczęściej występujące zakażenie pasożytnicze

 

  • Temat numeru: Suplementy diety – Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety i raport NIK dotyczący ich jakości pobudziły dyskusję w branży
  • Prowadzenie apteki: Informacja zwrotna – buduje pozytywne relacje i zaufanie w zespole
  • Nauka: Kwas masłowy – nowa wiedza o znanej cząsteczce
  • Opieka farmaceutyczna: Owsica – najczęściej występujące zakażenie pasożytnicze