Loża laminarna – wykorzystanie, zalety, udogodnienia11 stycznia 2017

Apteka ze względu na swój oczywisty charakter to miejsce, które często odwiedzają przeziębieni pacjenci wprowadzający różne rodzaje drobnoustrojów chorobotwórczych do otoczenia. Bardzo ważne jest więc stworzenie możliwie odosobnionych, dogodnych warunków do wykonywania leków, a już zwłaszcza leków objętych specjalnymi wymogami dotyczącymi czystości.

R E K L A M A

autor: mgr farm. Sylwia Żurek
wykładowca w Medycznym Studium Zawodowym

Do wykonywania leków w aptece służy osobne, specjalnie przygotowane to tego celu pomieszczenie. Izba recepturowa, aby można było wykonywać w niej leki, musi spełniać szereg szczegółowych wymogów, uregulowanych odpowiednimi zapisami w prawie. Wykonywane leki recepturowe można klasyfikować na różne sposoby, np. ze względu na ich postać, zastosowanie itp. Ze względu na wymogi czystości leki robione możemy podzielić na wykonywane w warunkach niejałowych oraz jałowych. Większość postaci leków wykonamy w warunkach niejałowych, a do tego celu wystarczy, wyposażona w podstawowy sprzęt, izba recepturowa. Przykładami takich leków mogą być mikstury uspokajające, maści na bazie witamin, mieszanki do płukania gardła. Istnieje jednak spora grupa leków, które zgodnie z normami farmakopealnymi należy wykonać w warunkach jałowych, czyli warunkach specjalnych, do stworzenia których należy doposażyć recepturę w dodatkowy sprzęt.

Wymogami jałowości objęte są przede wszystkim leki do oczu (głównie krople oczne), poza tym wszystkie postaci leków zawierających w swoim składzie antybiotyki.

Najczęściej stosowanymi we współczesnej praktyce aptecznej antybiotykami są detreomycyna, siarczan neomycyny, siarczan gentamycyny oraz nystatyna. Postaci leków, w których te antybiotyki występują, są bardzo różnorodne, obejmują m.in.: roztwory, zawiesiny, maści, pudry płynne. Wymienione formy leków stosowane są w różnego rodzaju zakażeniach i stanach zapalnych, w przebiegu m.in. trądziku, do pielęgnacji ran odleżynowych, owrzodzeniach jamy ustnej, pleśniawkach, aftach. Biorąc pod uwagę mnogość wskazań oraz form leków, w kontekście których pojawiają się antybiotyki, zasadnym będzie stwierdzenie, iż warto jest zaopatrzyć aptekę w sprzęt do pracy w warunkach jałowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, jeżeli placówka wykonywać będzie leki w warunkach aseptycznych, w zakres podstawowego jej wyposażenia należy włączyć sterylizator oraz lożę z nawiewem laminarnym. Sterylizator ma za zadanie wyjałowić utensylia, narzędzia, opakowania, a czasem nawet same substancje potrzebne do wykonania jałowej postaci leku, o ile dany materiał czy substancja nie ulegają niekorzystnym zmianom w podwyższonej temperaturze. Loża z nawiewem laminarnym to urządzenie, które ma za zadanie stworzyć warunki aseptyczne w najbliższym otoczeniu wykonywanego leku. Ustawia się ją na blacie standardowego stołu recepturowego, w jednym, ustalonym miejscu. Posiada ona dwa rodzaje filtrów: wstępny i absolutny. Mechanizm działania opiera się na przepływie powietrza przez te filtry i oczyszczania go. Najpierw powietrze zasysane jest za pomocą dmuchawy poprzez pierwszy filtr – wstępny, następnie za pomocą kompresora uzyskujemy jednostajny ruch powietrza, który następnie trafia do filtrów absolutnych (najczęściej są to filtry HEPA). Oczyszczone w ten sposób powietrze jest wolne od wszelkiego rodzaju cząstek i drobnoustrojów. Zgodnie z normami wewnątrz loży uzyskujemy środowisko wolne od cząstek o średnicy większej niż 0,3 μm w 99,99%. W zależności od rodzaju komory, a dokładnie w zależności od umiejscowienia filtra, możemy uzyskać poziomy lub pionowy nawiew powietrza.