Niewiele szczepień przeciw grypie18 grudnia 2016

Tylko 6 proc. badanych zadeklarowało, że w tym sezonie jesienno-zimowym zaszczepiło się przeciwko grypie, kolejne 7 proc. zapowiedziało, że zamierza to zrobić. Ponad jedna trzecia zaszczepiła się przeciwko grypie choć raz w życiu – wynika z sondażu CBOS, na który powołuje się serwis Zdrowie.dziennik.pl.

źródło: Zdrowie.dziennik.pl

Jak wynika raportu, 87 proc. badanych zadeklarowało, że w tym sezonie nie zaszczepili się i nie zamierzają się szczepić przeciwko grypie. To identyczny odsetek, co w sondażu przeprowadzonym jesienią i zimą 2013/2014. W porównaniu z tamtym badaniem liczba zaszczepionych w tym sezonie spadła o 1 pkt proc., a planujących się zaszczepić – wzrosła o tyle samo. Respondenci, którzy w tym sezonie już zaszczepili się przeciw grypie, to najczęściej mieszkańcy dużych i największych miast.