Farmacja Praktyczna nr 12 (101) 201623 grudnia 2016

  • Temat numeru: Kierunek farmacja – czy studia farmaceutyczne dobrze przygotowują do zawodu, czy ich program jest zbieżny z wymaganiami rynku i aktualną sytuacją w branży?
  • Prowadzenie apteki: Etos a sprzedaż – czy  realia rynkowe godzą w etykę zawodu?
  • Prawo: Praktyki w aptece – wymogi dla placówek organizujących staż
  • Opieka farmaceutyczna: Prawidłowa higiena uszu – fakty i mity

 

  • Temat numeru: Kierunek farmacja – czy studia farmaceutyczne dobrze przygotowują do zawodu, czy ich program jest zbieżny z wymaganiami rynku i aktualną sytuacją w branży?
  • Prowadzenie apteki: Etos a sprzedaż – czy  realia rynkowe godzą w etykę zawodu?
  • Prawo: Praktyki w aptece – wymogi dla placówek organizujących staż
  • Opieka farmaceutyczna: Prawidłowa higiena uszu – fakty i mity