Farmacja Praktyczna nr 10-11 (100) 201617 listopada 2016

  • Temat numeru: Epidemia XXI wieku – w 2040 r. na cukrzycę będzie chorował co dziesiąty człowiek
  • Prowadzenie apteki: Zamówienia online – popraw warunki zakupu i konkurencyjność apteki
  • Nauka: Depresja: symptomy – diagnoza – leczenie
  • Opieka farmaceutyczna: Ból migrenowy – łagodzenie przykrych dolegliwości
  • Temat numeru: Epidemia XXI wieku – w 2040 r. na cukrzycę będzie chorował co dziesiąty człowiek
  • Prowadzenie apteki: Zamówienia online – popraw warunki zakupu i konkurencyjność apteki
  • Nauka: Depresja: symptomy – diagnoza – leczenie
  • Opieka farmaceutyczna: Ból migrenowy – łagodzenie przykrych dolegliwości