Obraz ciała i emocje20 października 2016

Schorzenia takie jak anoreksja czy bulimia częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Brytyjscy naukowcy z York University próbują wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje – informuje serwis Medexpress.pl.

źródło: Medexpress.pl

Według danych National Eating Disorders Association (NEDA) w Stanach Zjednoczonych na zaburzenia odżywiania cierpi ok. 30 mln ludzi, z czego ok. 20 mln to kobiety. Popularne, intuicyjne wyjaśnienie tej dysproporcji zakłada, że przedstawicielki płci pięknej bardziej niż panowie przejmują się swoim wyglądem zewnętrznym. Wiele wcześniejszych badań pokazało też, że kobiety częściej od mężczyzn są niezadowolone ze swojego ciała, po części dlatego, że są bardziej podatne na presję otoczenia. Nie tłumaczyło to jednak, dlaczego osoby dotknięte anoreksją postrzegają swoje ciało w sposób niekiedy drastycznie rozbieżny z rzeczywistością, wciąż „dostrzegając” rzekome przejawy otyłości, nawet gdy mają już głęboką niedowagę. Autorzy badania wykorzystali funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) oraz rzeczywistość wirtualną (VR) do zidentyfikowania obszarów i wzorów aktywności mózgu związanych z negatywnym postrzeganiem swojego ciała. W eksperymencie wzięły udział 32 zdrowe osoby (16 kobiet i 16 mężczyzn). Nikt z badanych nie wykazywał w przeszłości zaburzeń odżywiania. Okazało się, że kiedy uczestnicy patrzyli na swoje wirtualne ciała w wersji otyłej – wzmagała się aktywności obszarów mózgu związanych z percepcją ciała oraz innych, odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji takich jak strach i złość. Aktywność ta była znacznie wyraźniej zaznaczona u kobiet.