Farmacja Praktyczna nr 9 (99) 201612 września 2016

  • Temat numeru: Bezpłatne leki dla seniorów
  • Prowadzenie apteki: Rotacja magazynu – preparaty zalegające
  • Nauka: Niedobór witaminy D – konsekwencje zdrowotne
  • Opieka farmaceutyczna: Zakażenia grzybicze – rola dermoopieki farmaceutycznej
  • Temat numeru: Bezpłatne leki dla seniorów
  • Prowadzenie apteki: Rotacja magazynu – preparaty zalegające
  • Nauka: Niedobór witaminy D – konsekwencje zdrowotne
  • Opieka farmaceutyczna: Zakażenia grzybicze – rola dermoopieki farmaceutycznej