Konkurs Diabetosan Caps2 sierpnia 2016

Serdecznie zapraszamy Farmaceutów do udziału w konkursie Diabetosan Caps!

Konkurs trwa od 01.08.2016 do 31.08.2016 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 100 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe oraz których odpowiedzi zostaną wysłane do 31.08.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami lipcowo-sierpniowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.

Regulamin

Wszystkie konkursy >>