Farmacja Praktyczna nr 7-8 (98) 20163 sierpnia 2016

  • Temat numeru: Opieka za granicą – najciekawsze przykłady funkcjonowania opieki farmaceutycznej na świecie
  • Prowadzenie apteki: Półka sezonowa – komponujemy letnią apteczkę pacjenta
  • Nauka: Interakcje pożądane – synergia w działaniu substancji leczniczych
  • Opieka farmaceutyczna: Ucho zewnętrzne – postępowanie w stanach zapalnych
  • Temat numeru: Opieka za granicą – najciekawsze przykłady funkcjonowania opieki farmaceutycznej na świecie
  • Prowadzenie apteki: Półka sezonowa – komponujemy letnią apteczkę pacjenta
  • Nauka: Interakcje pożądane – synergia w działaniu substancji leczniczych
  • Opieka farmaceutyczna: Ucho zewnętrzne – postępowanie w stanach zapalnych