Farmacja Praktyczna nr 6 (97) 201624 czerwca 2016

  • Temat numeru: Zadbamy o status zawodu – wywiad z Prezes NRA
  • Prowadzenie apteki: Senior w aptece
  • Nauka: Zespół policystycznych jajników – zasadność stosowania metforminy
  • Opieka farmaceutyczna: Przyczyny AZS – zagadkowy patomechanizm choroby