Farmacja Praktyczna nr 5 (96) 201616 maja 2016

  • Temat numeru: Uśpiony potencjał.
  • Prowadzenie apteki: Zarządzanie zmianą.
  • Nauka: Nowe metody odczulania.
  • Opieka farmaceutyczna: Skóra u diabetyka.