Generujemy drobne oszczędności14 kwietnia 2016

W ferworze codziennych obowiązków, przedsiębiorcy i menedżerowie często zapominają o analizie kosztów i efektywności ponoszonych wydatków. Tymczasem nawet drobne oszczędności mogą przynieść duże i długofalowe korzyści. Można je osiągnąć za sprawą pozornie niewielkich zmian organizacyjnych.

R E K L A M A

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

O tym, że oszczędność popłaca nie trzeba nikogo przekonywać, tym bardziej, że zostaliśmy w większości wychowani w kanonie przysłów polskich, typu: „ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka” czy „grosz do grosza a będzie kokosza”. Prawdy ludowe znajdują zastosowanie i dzisiaj w dobie ostrej konkurencji rynkowej pomiędzy podmiotami dążącymi do maksymalizacji przychodów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów działania, co wpływa bezpośrednio na realizowany zysk. Podejmując wyzwanie, które możemy nazwać optymalizacją kosztową prowadzonej działalności, musimy pamiętać, że przy wprowadzaniu zmian ciąg podjętych decyzji powinien być wprowadzany metodą małych kroczków, która jest znacznie lepsza i efektywniejsza od wielkiej rewolucji. Pamiętajmy, że oszczędności można wprowadzać na każdym kroku i każdego dnia. Żeby skutecznie oszczędzać, wystarczy chcieć i poświęcić chwilę na zastanowienie się nad finansowym aspektem podejmowanych decyzji.