Farmacja Praktyczna nr 4 (95) 201618 kwietnia 2016

  • Temat numeru: Farmaceuta za granicą.
  • Prowadzenie apteki: Generujemy drobne oszczędności.
  • Nauka: Właściwości cetyryzyny.
  • Receptura: Leki pediatryczne.