Farmacja Praktyczna nr 3 (94) 201617 marca 2016

  • Temat numeru: Recepta od pielęgniarki.
  • Opieka farmaceutyczna: Wiosna alergologa.
  • Nauka: Montelukast w leczeniu astmy i alergicznego nieżytu nosa.

Opieka farmaceutyczna
Badanie poziomu witaminy D3.

Nauka
Najistotniejsze interakcje leków stosowanych w dermatologii.

Prowadzenie apteki
Apteka sięga po dotacje.