Bardzo kosztowne wypalenie zawodowe10 lutego 2016

W 2014 r. z powodu różnych zaburzeń nastroju na zwolnienia lekarskie trafiło ponad 200 tys. pracowników. Koszty poniesione z tego tytułu szacuje się na 2,6 mld zł, przy czym koszt samych tylko zasiłków dla nieobecnych wyniósł 800 mln zł – informuje „Gazeta Wyborcza”.

źródło: Gazeta Wyborcza

Za 2,6 mld zł można zbudować około 60 kilometrów autostrady albo znaleźć pracę dla ponad 25 tys. bezrobotnych – czytamy w artykule, który przedstawia rezultaty konferencji naukowej „Diagnoza wypalenia zawodowego”. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego obliczyła, że w 2014 r. pracownicy z zaburzeniami nastroju czy dotknięci ciężkim stresem przebywali na zwolnieniach łącznie 6,1 mln dni. Przy czym, jak podkreśla, większość z nich, to ludzie aktywni zawodowo (30-59 lat). Jedną z głównych przyczyn wypalenia zawodowego jest kolizja obowiązków zawodowych i życia rodzinnego. Inne powody to: brak jasno wytyczonych celów w pracy, niespójne polecenia przełożonych lub przemoc w pracy. Grupami najbardziej narażonymi na wypalenie zawodowe są dziennikarze, pracownicy PR oraz marketingu. Najmniej – lekarze, farmaceuci, księgowi i bankowcy – podaje dziennik.