Świąteczne świadczenia dla zespołu20 grudnia 2015

W okresie Bożego Narodzenia wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom dodatkowe świadczenia w postaci prezentów, talonów/bonów, przedpłaconych kart podarunkowych, premii okolicznościowej czy paczek, np. z produktami spożywczymi. Poniżej garść wskazówek, jak roztropnie i zgodnie z prawem ująć w kosztach wydatki na świąteczne upominki dla personelu.

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Jak widać, sposobów na zaakcentowanie atmosfery świątecznej jest wiele. W zależności od rozwiązań, które preferuje właściciel, dzielimy je na rzeczowe lub pieniężne i mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem. Inne zasady obowiązują w przypadku finansowania ze środków funduszu socjalnego – inne, gdy opłaca się je ze środków własnych. Niezależnie od tego świadczenia fundowane pracownikom należy prawidłowo rozliczyć z ZUS i z podatku. Źródła finansowania ich wpływają bezpośrednio na to, czy mogą one być zwolnione ze składkowania (ZUS) i opodatkowania, czy nie. Ważne jest także prawidłowe zakwalifikowanie poniesionego wydatku, gdyż często popełnianym błędem jest mylenie, np. kart przedpłaconych z bonami lub talonami. Karty przedpłacone są rodzajem elektronicznego instrumentu płatniczego i dlatego nie należy ich utożsamiać z bonami lub talonami. Wręczenie pracownikowi takiej karty jest równoznaczne z przyznaniem mu świadczenia pieniężnego. Wspomniane świadczenia mają charakter oficjalny, tym samym powinny być prawidłowo udokumentowane i rozliczone. Jak wiemy, na rynku dostępnych jest dziś wiele rozwiązań, w których to pracodawca może liczyć na wsparcie firm zewnętrznych w realizacji świątecznych świadczeń. Nie od dzisiaj wykorzystywane przez firmy narzędzia trade marketingowe dają możliwość nagradzania efektywności apteki poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach, które możemy realizować właśnie w okresie świątecznym.

Wracając do meritum, świadczenia, o których mowa, można podzielić na trzy kategorie:

  1. finansowane ze środków obrotowych,
  2. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (o ile pracodawca zdecyduje się na jego posiadanie),
  3. finansowane z funduszy socjalno-bytowych.

W nieco większych firmach świadczenia takie mogą mieć charakter mieszany. Świadczenia finansowane ze środków obrotowych (w tym pieniężnych) z okazji świąt, nie są objęte żadnymi kryteriami ustawowymi. Pracodawca ma zupełną swobodę w kształtowaniu rodzaju i wartości przyznanych świadczeń. Podlegają one jednak oskładkowaniu i opodatkowaniu. Ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnień z tytułu okazjonalnego charakteru w/w świadczeń. Jeżeli pracodawca tylko częściowo finansuje świadczenia z Funduszu, a w pozostałej części ze środków obrotowych firmy, czyli zastosuje model mieszany, to zwolniona z oskładkowania jest tylko część sfinansowana z Funduszu. Część pokrytą ze środków obrotowych należy oskładkować. Reguluje to przepis § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego.