W Polsce co 8 minut dochodzi do udaru mózgu30 grudnia 2015

Co roku odnotowuje się 60-70 tys. przypadków udarów mózgu, z czego ok. 30 tys. kończy się śmiercią – informuje serwis Newseria.pl.

źródło: Newseria.pl

Udary są też pierwszą przyczyną niepełnosprawności. Koszty związane z leczeniem szpitalnym pacjentów po udarach, ich rehabilitacją oraz świadczeniami z tytułu niezdolności do pracy wynoszą około 1,5 mld zł rocznie.

Tymczasem zamiast leczyć i niwelować skutki udarów, taniej i łatwiej jest im zapobiegać. Z danych Fundacji Udaru Mózgu wynika, że co 8 minut dochodzi do udaru mózgu. Rocznie odnotowuje się ok. 70 tys. udarów. Są one pierwszą przyczyną niepełnosprawności Polaków oraz trzecią przyczyną zgonów osób po 40. r.ż.

W ratowaniu ofiar tej choroby ogromne znaczenie odgrywa czas – szybkie rozpoznanie i podjęcie leczenia po ataku pozwala znacząco ograniczyć skutki udaru. Powód do niepokoju powinny dać takie objawy, jak zaburzenia czucia po jednej stronie ciała, zaburzenia widzenia, asymetria twarzy i spowolniona mowa.