Bezsenność – objawy i konsekwencje1 grudnia 2015

Zaburzenia snu to jedne z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości. Według statystyk dotyczą one ok. 1/3 ogółu populacji. W większości przypadków pacjenci skarżą się na bezsenność. Może ona występować samodzielnie lub też stanowić objaw towarzyszący licznym chorobom i zaburzeniom – zarówno psychicznym jak i somatycznym. Co istotne, może też wpływać na ich negatywny przebieg i pogarszać efekty leczenia.

autorka: lek. Anna Figura
psychiatra, Oddział Psychiatryczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Bezsenność stanowi niezależny czynnik pogorszenia jakości życia. Niestety mimo powszechności występowania owego zaburzenia i niewątpliwie poważnych konsekwencji z nim związanych problem bywa często bagatelizowany. Tylko 1/3 spośród osób cierpiących na zaburzenia snu szuka pomocy u specjalisty. Należy przy tym pamiętać, że leki nasenne są zasadne w przypadku bezsenności przygodnej występującej sporadycznie. W przypadku przedłużającej się bezsenności warto skierować pacjenta do lekarza psychiatry, który zaleci odpowiednie postępowanie.

O bezsenności mówimy w sytuacji, gdy u pacjenta występują trudności w zasypianiu, utrzymaniu ciągłości snu, przedwczesne budzenie się lub też sen mimo prawidłowej długości jest niesatysfakcjonujący i nie daje uczucia wypoczynku. Ze względu na czas trwania możemy podzielić ją na przygodną, krótkotrwałą i przewlekłą. Bezsenność przygodna trwająca zwykle 1-2 noce może przytrafić się każdemu jako reakcja organizmu na doświadczany w danym momencie stres. Z bezsennością krótkotrwałą mamy do czynienia wówczas, gdy zaburzenia snu utrzymują się przez okres 1 miesiąca. Zwykle jest ona zjawiskiem wtórnym do innych dolegliwości psychicznych lub somatycznych. Przedłużająca się bezsenność może prowadzić do utrwalania się złych nawyków związanych ze snem, a w konsekwencji do przejścia zaburzenia w stan przewlekły. O bezsenności przewlekłej mówimy z kolei wtedy, gdy problemy ze snem trwają powyżej 1 miesiąca (bywa, że utrzymują się nawet przez kilka lat).