Polski bioimplant odtworzy chorą kość13 listopada 2015

Wytwarzanie bioimplantów „na miarę”, wspomagających regenerację i odtworzenie ubytków kostnych u ludzi i zwierząt to cel grupy naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego.

źródło: PW

Prace nad projektem zespół zaczął od opracowania materiału, z którego implant miał być wykonany. Stworzono kompozyt, w skład którego wchodzi biodegradowalny polimer i trójfosforan wapnia, który naturalnie występuje w ludzkich kościach. Implant z takiego materiału po wszczepieniu go w miejsce ubytku, przerasta tkanką kostną pacjenta, a po określonym czasie rozpuszcza się, pozostawiając w pełni zregenerowaną kość.

Bioimplant przeznaczony jest przede wszystkim do regeneracji ubytków kości, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. Przewaga i innowacyjność produktu wynika przede wszystkim z połączenia dotychczas dostępnych rozwiązań z opracowanymi technikami produkcji oraz modelowania – mówi doc. Święszkowski.

Aby dostarczyć kompleksowe narzędzie do regeneracji tkanek, badacze skorzystali z rozwiązań inżynierii materiałowej, medycyny, biologii, technik wytwarzania CAD/CAM oraz informatyki.

Pierwszym etapem wytwarzania bioimplantu jest uzyskanie obrazu tomograficznego tkanki kostnej, która ma zostać zastąpiona lub której brakuje. Stosując odpowiednie programy graficzne obszar wyznaczony do usunięcia lub już usunięty, przerabiany jest na model i po optymalizacji jego struktury wewnętrznej z uwzględnieniem odpowiedniej porowatości i właściwości mechanicznych, implant wykonywany jest techniką druku 3D. Wydrukowany implant poddawany jest sterylizacji i tak powstaje gotowy produkt medyczny – bioimplant.

Bioimplant wszczepiany będzie pacjentowi w trakcie operacji usunięcia chorej tkanki kostnej. Podczas jednej operacji usuwana jest chora tkanka, która następnie zastępowana jest bioimplantem idealnie dopasowanym do kształtu usuniętej tkanki. Wszczepiony bioimplant stanowi stelaż dla narastających tkanek. Z czasem bioimplant ulega biodegradacji, a w jego miejsce narasta zdrowa tkanka kostna, która stopniowo przejmuje funkcje implantu.