Pielęgniarki wypiszą recepty24 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 r. nie po każdą receptę będzie trzeba czekać w kolejce do lekarza. Pielęgniarki i położne będą mogły wypisać niektóre leki i wyroby medyczne.

źródło: Rcl.gov.pl / Supernowości24.pl

3 listopada br. weszła w życie ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Nadaje ona pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnienia do wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Wykaz podpisany przez ministra zdrowia zawiera 12 grup leków – w sumie 30 substancji czynnych. Wśród nich są leki przeciwwymiotne, przeciwzakaźne-ginekologiczne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne stosowane w leczeniu chorób gardła, ucha, zatok, dróg moczowych i skóry. Poza tym leki stosowane w niedokrwistości, znieczulające, przeciwbólowe, rozszerzające oskrzela, witaminy i płyny infuzyjne, a także wyroby medyczne typu cewniki, materace przeciwodleżynowe czy paski dla oznaczania glukozy.