Hałas szkodzi sercu19 listopada 2015

Długotrwały hałas, szczególnie w miejscu pracy, może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca – sugerują badacze z University of Kentucky College of Public Health, o czym informuje serwis Medexpress.pl.

źródło: Medexpress.pl

Naukowcy znaleźli wyraźny związek pomiędzy ubytkiem słuchu w zakresie wysokich częstotliwości, co jest typowym rezultatem długotrwałego działania hałasu, a zapadalnością na chorobę niedokrwienną serca. Analizą objęto zbierane w latach 1999–2004 dane zdrowotne 5223 osób w wieku 20–69 lat.

„Osoby z obustronnym ubytkiem w zakresie wysokich częstotliwości średnio dwukrotnie częściej niż ludzie z prawidłowym słuchem cierpieli z powodu choroby wieńcowej” – mówi dr Wen Qi Gan, główny autor badania.

Związek ten był jeszcze wyraźniejszy w grupie badanych poniżej 50. r.ż., którzy na hałas byli narażenie w miejscy pracy. Takie osoby miały aż 4-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na serce.