Fundusz sprawdza, czy pacjenci są zadowoleni z udzielonych świadczeń26 listopada 2015

NFZ uruchomił pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń – informuje serwis Medexpress.pl.

źródło: NFZ / Medexpress.pl

Ankieta skierowana jest do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Jest ona udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur. Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. 4 minut. Zawarte w niej pytania dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.: „Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.)”; „Czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?”; „Proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej – łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5)”.