Coraz więcej uczniów z dysleksją10 listopada 2015

Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym 12,55% uczniów legitymowało się zaświadczeniem o dysleksji. To o 3,6% więcej niż jeszcze 5 lat temu. Łącznie to zaburzenie może dotyczyć 44 tys. szesnastolatków – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które publikuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Największy procent dyslektyków jest na Pomorzu – już ponad 18% gimnazjalistów ma ten problem. Podobna proporcja jest też na Mazowszu i w Małopolsce. Najmniej, bo tylko 8,6%, dyslektyków jest w Wielkopolsce. To też jedno z dwóch województw, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 2 lat zmalała. W 2013 r. dzieci z zaświadczeniem było tam ponad 9,5%.

– Największy odsetek dyslektyków jest w dużych ośrodkach, tam gdzie pracują specjaliści, są przeszkoleni nauczyciele i terapeuci. Tam, gdzie nie ma infrastruktury, diagnozuje się mniej dyslektyków – wyjaśnia Marta Badowska z Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

– Nie ma jednolitych i jasnych ogólnopolskich procedur, każda poradnia opracowuje więc swoje zasady. Efekt jest taki, że opinie wydawane są uznaniowo. Pojawia się dużo błędów diagnostycznych – zauważa prof. Grażyna Krasowicz-Kupis, psycholog i logopeda. Jej zdaniem dysleksji diagnozuje się w Polsce za dużo. Według przytaczanych przez nią badań ciężkie przypadki w populacji to 3-4%.