Farmacja Praktyczna nr 10 (89) 201519 października 2015

  • Temat numeru: Recepty na farmację – politycy różnych opcji wskazują największe problemy w branży i przedstawiają pomysły na ich rozwiązanie.
  • Wywiad: Opieka jako świadczenie zdrowotne – rewolucyjny projekt opieki farmaceutycznej finansowanej ze środków publicznych.
  • Psychologia: Jak dzielić obowiązki w zespole?

Opieka farmaceutyczna
Cudowna moc emolientów – istotny element terapii i profilaktyki chorób skóry.

Nauka
Interakcje leków psychotropowych.

Prowadzenie apteki
Remanent bez problemów.