O dzieleniu obowiązków w zespole19 października 2015

Jakie zespoły są najbardziej efektywne? Te, które są zróżnicowane pod względem osobowościowym. Pod jednym jednak warunkiem: osoby w zespole, z kierownikiem włącznie, muszą być świadome siebie i innych, w myśl zasady: „Poznaj. Zrozum. Zaakceptuj”.

autorka: Magdalena Sokołowska-Leger
założycielka MELIORES Centrum Rozwoju Osobistego, coach i trener umiejętności osobistych, społecznych i edukacyjnych

Zarządzanie pracą zespołu w aptece warto organizować metodycznie, bo przynosi to dobre efekty, w postaci zmotywowanego zespołu, usprawnienia organizacji pracy, oszczędności czasu i pieniędzy. Oczywiście zdarzają się nieprzewidziane sytuacje i wtedy do „ugaszenia pożaru” posyła się tego, kto ma wolne moce przerobowe. Niemniej na co dzień, gdy obowiązki zakładają pewną cykliczność, warto rozdzielić je między członków zespołu. Najlepszym kluczem do tego podziału jest znajomość każdego pracownika, jego osobowości, charakteru, predyspozycji i talentów.

Czym jest efektywne zarządzanie zadaniami?
Niestety nadal wielu kierowników jest nieświadomych podstawowych zasad zarządzania. Obowiązki przydzielane są „na ślepo” bez choćby minimalnego poznania preferencji, potrzeb czy oczekiwań pracowników. Kierownik w biegu rzuca hasło: „Pani Aniu, retaksacja recept do zrobienia!”. A Pani Ania na samą myśl o tym zadaniu dostaje białej gorączki, bo nie znosi monotonnej pracy polegającej na żmudnym wklepywaniu danych do systemu. Zdecydowanie wolałaby zająć się działaniami merchandisingowymi, ponieważ uwielbia zadania, gdzie może wykazać się niebagatelną kreatywnością.

W efektywnym zarządzaniu apteką nie chodzi tylko o wykonanie konkretnych obowiązków. Albowiem nie zarządzamy „budynkiem apteki”, a kapitałem ludzkim, który pracuje na jej sukces. Wszystko zatem sprowadza się do umiejętnego kierowania pracownikami, które z jednej strony prowadzi do sfinalizowania określonych zadań, z drugiej zaś chodzi o wykorzystanie potencjału każdego pracownika, jego preferencji, indywidualnych zasobów w postaci umiejętności, kompetencji oraz sposobu podejścia do zadań wynikających chociażby z jego osobowości. Bo sukces apteki to efektywność zespołu, a ta z kolei stanowi wypadkową efektywności poszczególnych pracowników. Natomiast efektywność pracownika jest nierozerwalnie związana z poziomem jego satysfakcji z pracy, która z kolei stanowi fundament motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności za wykonywane czynności.

Komponenty dobrego zarządzania
Tych jest całe spektrum. Nie sposób wyczerpać temat w jednym artykule. Podczas szkoleń dla menadżerów trenerzy dysponują wieloma testami, których rozwiązania pokazują cały wachlarz różnorodności ludzkiej natury, począwszy od typu temperamentu, osobowości, poprzez role grupowe, systemy motywacyjne, na stylu komunikowania się skończywszy. Od czego więc zacząć? Ogólnie rzecz ujmując, warto zwrócić uwagę na różnice indywidualne, takie jak temperament związany z wrodzonymi czynnikami biologicznymi i osobowość, która dodatkowo stanowi kompilację czynników społecznych (np. model wychowania).