Opieka medyczna – oczekiwany dodatek do pensji30 września 2015

70% Polaków otrzymuje od swoich pracodawców dodatkowe świadczenia. Co ciekawe, coraz chętniej jesteśmy gotowi do nich dopłacać lub w całości pokrywać ich koszty. Najbardziej ceniona i pożądana przez nas jest opieka medyczna.

źródło: Infowire.pl

Świadczenia dodatkowe dla pracowników zyskują w Polsce na popularności. To, w jakim zakresie są zapewniane, zależy od zajmowanego stanowiska w pracy oraz wielkości firmy. Najczęściej oferują je duże korporacje (blisko 88% z nich korzysta z takiej formy wynagradzania pracowników). Najrzadziej – małe firmy (30%). Wartość świadczeń dodatkowych waha się od 100 do 500 zł na osobę.

„Najpopularniejszym benefitem w Polsce jest prywatna opieka medyczna (otrzymuje ją blisko 50% zatrudnionych). Kolejne miejsce zajmują karnety na siłownie i do klubów fitness. Na trzeciej pozycji (z niewielką różnicą, bo na świadczenie to może liczyć 40% pracowników) znajduje się specjalistyczna opieka medyczna” – mówi Kazimierz Sedlak, dyrektor firmy Sedlak & Sedlak. Najbardziej cenimy sobie opiekę medyczną – aż 60% zatrudnionych chciałoby ją otrzymywać. Mniej pożądane są karnety sportowe – chęć ich posiadania wyraża 30% pracowników.

Zwraca uwagę to, że przybywa osób, które są gotowe dopłacać do oferowanych świadczeń bądź w całości pokrywać koszty tych obejmujących zasięgiem również członków rodziny. „To świadczy o tym, że stajemy się społeczeństwem, które ceni sobie zdrowie, wygodę i rozwój” – podkreśla ekspert.