O 603 mln zł wzrośnie budżet na refundację9 września 2015

Minister Zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r. Środki na refundację będą wyższe o ponad 603 mln zł.

źródło: Mz.gov.pl

O 238 mln zł wzrosła kwota na nowe leki nieobjęte dotąd refundacją i które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. Na refundację leków dostępnych w aptece na receptę przeznaczono 338 mln zł. Pozostałe 27 mln zł będzie wydatkowane na refundację produktów, w przypadku których zmieniona została charakterystyka lub praktyka kliniczna. Zgodnie z ustawą refundacyjną całkowity budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość całkowitego budżetu na refundację w latach 2013 i 2014 była równa kwocie poniesionych przez NFZ wydatków związanych z finansowaniem świadczeń gwarantowanych w roku 2011, a począwszy od roku 2015 nie może być od tej kwoty niższa. Według prognoz NFZ, środki na refundację w 2016 r. będą wyższe o ponad 603 mln zł. W rozporządzeniu dokonano podziału tej kwoty.