Jak zatrudnić dobrego pracownika?9 sierpnia 2015

zatrudnienie

Zapewne każdy kierownik chce mieć w swoim zespole odpowiedzialnych i lojalnych pracowników, którzy angażują się w swoją pracę. Aby sprostać temu wyzwaniu, kluczowy jest sam początek tworzenia tego zespołu, czyli odpowiednio przeprowadzona rekrutacja i selekcja osób. Co decyduje o sukcesie tego procesu?

autorka: Magdalena Sokołowska-Leger
założycielka MELIORES Centrum Rozwoju Osobistego, coach i trener umiejętności osobistych, społecznych i edukacyjnych

Skuteczny dobór kapitału ludzkiego nie sprowadza się jednak do ogłoszenia w prasie, zebrania kilkunastu CV, zaproszenia na rozmowę kilku kandydatów i wyboru tego jednego. O sukcesie rekrutacji decyduje jakość przygotowania się do poszczególnych etapów oraz to, co zaoferujemy zatrudnionej osobie.

Zdefiniować profil pracownika zgodny z wizją i strategią rozwoju apteki

Często popełnianym błędem jest zapominanie, że odbiorcą naszych usług jest pacjent, nie zaś apteka sama w sobie, do której aplikuje kandydat. Dobry kierownik powinien znać filozofię apteki, jej misję i strategię rozwoju. Warto zatem na wstępie poszukać odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jacy pacjenci najczęściej odwiedzają moją aptekę?
  • Czy mojej aptece bardziej zależy na utrzymaniu stałych pacjentów czy też na pozyskiwaniu nowych?
  • W jaki sposób apteka będzie przyciągać do siebie pacjentów?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą wygenerować profil pacjenta, jego potrzeby i wymagania. A to pozwoli zdefiniować cechy, kompetencje i umiejętności, które powinien posiadać pracownik pierwszego stołu, by mógł sprostać jego oczekiwaniom.

Profil pracownika z punktu widzenia potrzeb całego zespołu

Kompetencje przyszłego pracownika warto też ocenić pod kątem współpracy i funkcjonalności całego zespołu. Nie chodzi bowiem o to, żeby zatrudnić wybitnego pracownika, zupełnie oderwanego od potrzeb całego zespołu. Ważne jest, żeby wpasował się do niego, uzupełniając jego braki lub wzmacniając dodatkowo mocne strony. Jednak, aby móc rzetelnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, dobry kierownik powinien znać swój zespół. Jakie role pełnią poszczególni jego członkowie? Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, można wykorzystać jedno z narzędzi do pomiaru ról zespołowych – tzw. kwestionariusz Belbina. Bardzo ważne jest, aby wspólnie (najlepiej z całym zespołem) przedyskutować profil nowego pracownika. Dowiedzieć się, jaki typ osobowości wzmocniłby efektywność całego zespołu. Czy korzystne dla niego byłoby posiadanie osoby o cechach lidera, któremu można by delegować zadania, czy przeciwnie – zespół potrzebuje osoby, która skrupulatnie będzie wywiązywać się ze swoich zadań bez wychodzenia przed szereg. Jeśli ten początkowy etap zostanie przygotowany w sposób rzetelny i profesjonalny, dużo łatwiej będzie przejść do kolejnego etapu rekrutacji, jakim jest sformułowanie ciekawego ogłoszenia do mediów. Jeśli bowiem dbamy o jakość współpracy zespołowej, wyrażenie typu: „gwarantujemy pracę w miłej atmosferze” nie jest już pustym frazesem bez pokrycia. Warto ten aspekt na wstępie uwypuklić. Szczególnie dla przedstawicieli młodego pokolenia bywa on na tyle ważny, że w poszukiwaniu swojego „zawodowego eldorado” skłonni są zmieniać pracę nawet kilka razy w roku.