UNICEF i WHO: 2,4 mld ludzi nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych20 sierpnia 2015

Jedna trzecia ludzi na świecie, czyli 2,4 mld osób, nie ma dostępu do sanitariatów – wynika z najnowszego raportu UNICEF i WHO. Problem ten dotyczy przede wszystkim Azji Południowej i Afryki Subsaharyjskiej.

źródło: Unicef.pl

UNICEF oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowały w lipcu raport „Progress on Sanitation and Drinking Water”. Z dokumentu wynika, że jedna trzecia światowej populacji nie ma dostępu do sanitariatów, przy czym 70 proc. tych osób mieszka na wsi. Organizacje zwróciły uwagę, że choć od 1990 r. 2,6 mld ludzi uzyskało dostęp do źródeł wody pitnej, co – jak podkreślono – jest jednym z największych osiągnięć społeczności międzynarodowej, to poprawa w dostępie do sanitariatów została zahamowana m.in. z powodu braku odpowiednich kampanii upowszechniających zasady podstawowej higieny. Mimo że od 1990 r. około 2,1 mld ludzi na świecie uzyskało dostęp do urządzeń sanitarnych, obecnie zaledwie 68 proc. światowej populacji może korzystać z sanitariatów. Natomiast 91 proc. ludzi na świecie może już korzystać z wody pitnej. Dziś – jak informują UNICEF i WHO – mniej niż 1 tys. dzieci poniżej 5. r.ż. umiera każdego dnia z powodu chorób biegunkowych, które są związane ze złymi warunkami sanitarno-higienicznymi. 15 lat temu było to ponad 2 tys. dzieci dzienne.