Kolejki wciąż za długie25 sierpnia 2015

Polacy mają coraz gorszy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

źródło: WHC

Kolejki w ochronie zdrowia nie uległy skróceniu – wynika z badań Fundacji Watch Health Care, która od 5 lat monitoruje kolejki w ochronie zdrowia. Rekordowym przypadkiem kolejki jest wyznaczenie terminu na wykonanie endoprotezoplastyki stawu kolanowego (przypadek stabilny) w jednej z gliwickich placówek na 2026 r. (126 miesięcy). Najdłuższe średnie czasy oczekiwania odnotowane zostały w następujących dziedzinach medycyny: ortopedia (17,12 mies.), stomatologia (9,02 mies.), neurochirurgia (5,72 mies.), okulistyka (5,29) i chirurgia plastyczna (4,89 mies.). Z kolei najkrótsze kolejki zostały zaobserwowane w neonatologii (ok. 2 tyg.), onkologii (ok. 2,4 tyg.), radioterapii onkologicznej (ok. 2,4 tyg.), chirurgii onkologicznej (2,9 tyg.) oraz położnictwie i ginekologii (ok. 3 tyg.).