Farmacja Praktyczna nr 7-8 (87) 20157 sierpnia 2015

Okładka Farmacja Praktyczna

  • Temat numeru: Pierwsza pomoc – jedno szkolenie to za mało, wiedzę z zasad udzielania pomocy przedmedycznej trzeba regularnie odświeżać.
  • Nauka: Interakcje – niekorzystne interakcje glikokortykosteroidów
  • Opieka farmaceutyczna: Zadbane stopy latem.

Opieka farmaceutyczna
Uwaga na słońce – leki i składniki diety mogą wchodzić w reakcje z promieniowaniem UV.

Nauka
O przestrzeganiu i nieprzestrzeganiu zaleceń lekarskich.

Prowadzenie apteki
Rekrutujemy profesjonalistę – jak zatrudnić dobrego pracownika?