UJ CM ponownie najlepszą uczelnią medyczną12 lipca 2015

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego czwarty rok z rzędu zwyciężyło wśród uczelni medycznych w 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015”. Na pozycji wicelidera utrzymał się Warszawski Uniwersytet Medyczny, a na trzecie miejsce awansował Gdański Uniwersytet Medyczny.

źródło: Perspektywy

Ranking przygotowano pod nadzorem kapituły kierowanej przez b. prezesa Polskiej Akademii Nauk – prof. Michała Kleibera. W składzie kapituły znaleźli się m.in. honorowy przewodniczący kapituły i sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu – prof. Marek Safjan, senator RP i przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. Marek Rocki. Zestawienie przygotowano na podstawie 6 kryteriów: prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków kształcenia, umiędzynarodowienia, innowacyjności.

W najnowszej edycji rankingu kierunków medycznych i o zdrowiu twórcy rankingu dodali pielęgniarstwo i położnictwo, od razu składając wyrazy uznania dla liderów w tej części nauk medycznych: dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zwraca uwagę na pasjonującą rywalizację o pierwsze miejsce w rankingu kierunku lekarskiego między Collegium Medicum a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W ub. roku uczelnia krakowska o niecały punkt dała się wyprzedzić warszawskiej, w tym 0,2 punktu zabrakło WUM do zrównania się z UJ CM.

Podobnie pasjonująca jest stała rywalizacja obydwu uczelni o pozycję lidera kierunku dentystycznego, ochrony zdrowia, i farmacji. Uczelnie medyczne – głównie z Łodzi, Poznania, Gdańska i ze Śląska – w pełni zasługujące na wysokie notowania wśród kandydatów na studia – dzieli od liderów dystans wcale nie symboliczny. Kandydatom na studia medyczne Fundacja zwraca uwagę, że niektóre uniwersytety (nie tylko te „z nazwy” medyczne) prowadzą już studia lekarskie – m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a od nowego roku akademickiego także Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.