Farmacja Praktyczna nr 6 (86) 201525 czerwca 2015

  • Temat numeru: Pacjenci kardio – blisko jedna trzecia chorych z tej grupy umiera 3-4 lata po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym – opieka farmaceutyczna może poprawić te statystyki.
  • Nauka: Interakcje – co zaburza farmakoterapię chorób sercowo-naczyniowych?
  • Opieka farmaceutyczna: Alergia na jad owadów – objawy po użądleniu błonkoskrzydłych.

Opieka farmaceutyczna
Pielęgnacja pacjentów z odleżynami.

Nauka
Chromanie przestankowe – choroba oglądaczy wystaw.

Prowadzenie apteki
Na co zwrócić uwagę ubezpieczając aptekę?