Sezon alergii19 maja 2015

Pacjenci skarżący się z powodu wodnistego wycieku z nosa, napadowego kichania oraz zaczerwienienia i swędzenia oczu zgłaszają się do apteki już w lutym, kiedy zaczyna kwitnąć leszczyna. Wraz z nastaniem wiosny i zwiększoną ekspozycją na pyłki roślinne pacjentów przybywa i tendencja ta utrzymuje się do końca września (pylenie chwastów). Na szczęście farmaceuta jest w stanie zaproponować skuteczną terapię łagodzącą dokuczliwe objawy alergii sezonowej.

autorka: mgr farm. Anna Jakowska

Alergia sezonowa jest ograniczona do czasu ekspozycji na uczulające alergeny, głównie powietrzno-pochodne (wziewne). W Polsce najczęściej uczulają pyłki traw (np. wiechlina łąkowa), drzew (brzoza, leszczyna, olcha) i chwastów (np. bylica pospolita). Najważniejszymi sezonowymi alergenami pleśniowymi są Cladosporium i Alternaria występujące w bardzo dużych stężeniach w suche, gorące i wietrzne dni lata.

Badanie „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce” wykazało, że średnia częstość objawów ANN wynosiła 22,5%. Częściej chorują mieszkańcy miast niż wsi (30 vs 16%) i pacjenci płci męskiej (24 vs 21,2%). Wyniki te lokują Polskę w grupie krajów o najwyższym stopniu występowania alergii górnych dróg oddechowych. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się farmaceutów z tym zagadnieniem oraz kompleksowa pomoc udzielana w aptece.

Pacjenci cierpiący na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (ANN) zgłaszają się do apteki z następującymi objawami: wyciekiem wodnistej wydzieliny, blokadą nosa, świądem oraz kichaniem. W przebiegu tej choroby biorą udział skierowane przeciwko uczulającym chorego alergenom przeciwciała immunoglobuliny E (IgE). Należy zaznaczyć, że alergia sezonowa jest chorobą ogólnoustrojową, zmniejsza wydajność pracy oraz pogarsza jakość życia (zaburzenia snu, koncentracji, światłowstręt, absencja w pracy).

Jedynym leczeniem przyczynowym ANN jest immunoterapia swoista, natomiast leczenie objawowe, które może zaproponować farmaceuta, ma za zadanie opanować objawy choroby, poprawić jakość życia pacjenta oraz zapobiec powikłaniom.

Do leków łagodzących objawy ANN należą:

  • glikokortykosteroidy,
  • leki przeciwhistaminowe,
  • leki przeciwleukotrieinowe,
  • kromony,
  • leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa,
  • bromek ipratropium.