Misja Janki8 kwietnia 2015

Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, od lat niosąca pomoc na obszarach konfliktów i klęsk żywiołowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedna z najbardziej znanych polskich działaczek społecznych szczerze i przenikliwie mówi o świecie, którego nie zobaczymy w mediach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć.

Janka Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną od 22 lat dociera z pomocą do ponad czterdziestu krajów. Dzięki niej i PAH m.in. powstały domy dla ofiar tajfunu na Filipinach i studnie w Sudanie Południowym. Aby wydobyć z opresji najbardziej potrzebujących, szefowa PAH zdobywa fundusze, zapewnia bezpieczeństwo pracownikom na misjach w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, przekonuje do robienia rzeczy niemożliwych. Częściowy dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.

„Janina Ochojska. Świat według Janki. Rozmawiała Marzena Zdanowska”, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Osoby, które wyślą na adres:
redakcja@farmacjapraktyczna.pl
e-mail z hasłem: PAH, mają szansę otrzymać książkę w prezencie.