Naturalna pomoc w laktacji24 marca 2015

Karmienie piersią jest jedynym w swoim rodzaju sposobem dostarczania niemowlętom pokarmu idealnego dla zdrowego wzrostu i rozwoju. Stanowi integralną część procesu reprodukcji i wywiera istotny wpływ na zdrowie matek.

autorka: mgr Ewa Masełkowska
Międzynarodowy Certyfikowany Konsultant laktacyjny IBCLC, Specjalista ds. Zdrowia Publicznego

Jako rekomendację dla światowego systemu zdrowia publicznego zaleca się karmienie wyłącznie piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia w celu osiągnięcia optymalnego wzrostu, rozwoju oraz zdrowia[1]. Dalsza część tej rekomendacji mówi o kontynuacji karmienia do 2. r.ż. lub dłużej, z równoczesnym wprowadzaniem pokarmów uzupełniających. O mleku kobiecym mówi się, że jest żywnością funkcjonalną, gdyż poza odżywianiem dziecka chroni jego niedojrzały organizm i sprzyja lepszemu rozwojowi dzięki swojemu niepowtarzalnemu składowi.

Proces wydzielania mleka przez gruczoł piersiowy jest dosyć skomplikowany i regulowany przez wiele czynników. Aby przebiegał prawidłowo musi być spełnionych kilka warunków: odpowiednio wczesne zainicjowanie karmienia piersią (laktogeneza II), sprawnie i bez zaburzeń działający hormonalny kompleks laktogenny – szczególnie ważny jest odruch prolaktynowy (wytwarzania pokarmu) oraz oksytycynowy (odruch wypływu mleka). Do powyższych dodać należy regularne, częste i efektywne ssanie oraz opróżnianie piersi przez dziecko. Zdarzają się niestety sytuacje, gdy podaż mleka jest niewystarczająca.

Problem zbyt małej ilości pokarmu jest niezwykle istotny, stanowi bowiem najczęstszą przyczynę włączenia dokarmiania mieszankami mlekozastępczymi oraz przedwczesnego odstawiania dzieci od piersi. Niedobór pokarmu może być tzw. pozorny – czyli matce wydaje się, że produkuje zbyt mało mleka (zgłasza, że dziecko jest ciągle głodne, niespokojne), ale przyrosty masy ciała dziecka oraz ocena innych wskaźników wykazują, że nie ma problemu. Może też jednak wystąpić tzw. rzeczywisty niedobór pokarmu, na który wpływa wiele czynników (m.in. hormonalne, przyjmowane leki, zaburzenia mechanizmu ssania, dokarmianie i dopajanie, nieprawidłowa technika karmienia, zbyt mała częstość karmień, zbyt krótkie i nieefektywne karmienia, zaburzenia przepływu mleka, przewlekły stres). Zawsze w takim przypadku warto doradzić matce wizytę w poradni laktacyjnej, bo problem ten wymaga wnikliwej analizy oraz obserwacji aktu karmienia[2]. Jeżeli jednak sytuacja wskazuje na niewystarczającą produkcję pokarmu, to poza innymi zaleceniami mającymi na celu jej poprawienie (np. częstsze i dłuższe karmienia, poprawa techniki, odpoczynek, właściwe odżywianie czy pobudzanie dziecka do efektywnego ssania) często doradza się jako działanie wspomagające picie herbatek laktacyjnych.