Rynek apteczny – podsumowanie 2014 roku i prognoza na przyszłość29 stycznia 2015

W roku 2014 ustanowiony został rekord sprzedaży z aptek do pacjentów i konsumentów. Obrót (w cenach sprzedaży do pacjenta) to 28,5 mld zł, czyli o 2,7% więcej niż w 2013 r. i aż o 7,4% więcej niż w 2012 r., który był rokiem „zapaści sprzedaży” po wprowadzeniu w życie nowej Ustawy refundacyjnej. Czy to oznacza, że jest dobrze i będzie lepiej? Niestety – nie wszędzie, nie zawsze i nie dla wszystkich.

autor: dr Jarosław Frąckowiak
prezes PharmaExpert, firmy monitorującej rynek apteczny w Polsce

Segmenty rynku

Analizując sprzedaż apteczną w segmentach – wszystkie odnotowały wzrosty. Od 2012 r. największym segmentem stała się sprzedaż odręczna – w 2014 r. przychody z tego typu produktów sięgnęły 11,6 mld zł (wyniki oparte o wstępne dane szacunkowe). Jeszcze w 2011 r. największym pod względem wartości był segment leków refundowanych, ale nowa ustawa poprzez mechanizmy obniżenia cen zbytu i usztywnienia marż spowodowała, że sytuacja uległa zmianie.

Rosnący udział sprzedaży odręcznej w aptekach jest zrozumiały nie tylko ze względu na stopniowe zmiany w zachowaniach pacjentów/konsumentów – w tym segmencie narzuty są znacznie wyższe (33,7%) niż w segmencie leków refundowanych (18,7% – prognoza 2014). Czyli wzrost sprzedaży odręcznej stał się swoistym remedium na obniżenie rentowności segmentu leków refundowanych. Zresztą nie tylko w przypadku aptek, ale także dla hurtowni i firm farmaceutycznych. Wartość sprzedaży odręcznej w 2014 r. w porównaniu do roku 2013 r. urosła o 2,5%, zaś sprzedaż leków refundowanych o 3,2%. Rośnie też poziom refundacji – w 2014 r. prognozowany wzrost do poprzedniego roku wyniósł 6,7%. Rosnąca dynamika wzrostu w segmencie leków refundowanych może być spowodowana także mniejszą niż w ubiegłych latach ilością recept na leki refundowane z odpłatnością 100%. Hipoteza ta wymaga jeszcze weryfikacji, ale potwierdzać może ją niższa niż w przeszłości dynamika wzrostu segmentu pełnopłatnych leków na receptę. W 2014 r. segment ten osiągnął ok. 6,2 mld zł wartościowo z dynamiką rok do roku 1,7%. Średni narzut w segmencie leków na receptę pełnopłatnych jest wyższy o ponad 10% niż w przypadku leków refundowanych (29,4%), ale niższy o ponad 4% niż w przypadku sprzedaży odręcznej.

Rok 2014 był odmienny od kilku poprzednich pod względem dynamiki zmiany ceny średniego opakowania. Poza produktami bez recepty – średnie ceny spadają. Średnia cena opakowania przeciętnego produktu sprzedawanego w 2014 r. wyniosła według PharmaExpert 16,5 zł i jest identyczna jak w roku 2013.