Prezydent podpisał nowelę prawa farmaceutycznego29 stycznia 2015

Zwiększenie kontroli nad dystrybucją produktów leczniczych, wyeliminowanie produktów sfałszowanych, zwiększenie nadzoru nad podmiotami pośredniczącymi w dystrybucji leków – to cele podpisanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji prawa farmaceutycznego.

źródło: Rp.pl

Jak informuje internetowe wydanie dziennika „Rzeczpospolita”, celem nowelizacji jest wdrożenie przepisów dyrektywy unijnej dotyczących m.in. zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do obrotu w UE. Nowelizacja uwzględnia też zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące dobrej praktyki dystrybucyjnej produktów leczniczych. Doprecyzowuje m.in. definicję produktów i substancji leczniczych oraz wprowadza większy nadzór nad podmiotami pośredniczącymi w dystrybucji leków. W myśl noweli wprowadzona zostanie definicja „sfałszowanego produktu leczniczego”, aby odróżnić go od innych, nielegalnych produktów leczniczych, a ponadto ujednolicone zostaną przepisy dotyczące zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych.