Konkurs „Polopiryna MAX”29 stycznia 2015

Serdecznie zapraszamy Farmaceutów do udziału w konkursie Polopiryna Max!

Konkurs trwa do 22.02.2015 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 100 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe oraz których odpowiedzi zostaną wysłane do 22.02.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami styczniowo-lutowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.

Regulamin

Wszystkie konkursy >>