3/4 Polaków stosuje leki lub suplementy diety29 stycznia 2015

W ostatnim kwartale 2013 roku 75,7% osób stosowało przynajmniej jeden z leków lub suplementów diety, a wśród nich 81,8% kobiet i 68,7% mężczyzn – wynika z raportu GUS.

źródło: GUS

Analogicznie do lat ubiegłych stan zdrowia i wiek respondentów znacząco wpływał na spożywanie leków/suplementów diety. Mniejsze znaczenie miały inne cechy respondentów. Osoby mające problemy zdrowotne częściej sięgały po leki niż pozostałe grupy respondentów. Niemal wszystkie osoby chorujące przewlekle, oceniające swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły stosowały leki (ponad 97%). Również ponad połowa osób o bardzo dobrym stanie zdrowia stosowała leki i ponad 70% osób o dobrym stanie zdrowia.

Udział stosujących leki lub suplementy diety wśród konkretnych grup osób jest zbliżony do tego z 2010 r. Najczęściej leki stosowały osoby w wieku 70 lat i więcej (96,9%) i osoby w wieku 60-69 lat (90%). Wśród emerytów/rencistów odsetek osób zażywających leki stanowił 93,3%. Okazuje się, że wśród osób w wieku 45-59 lat odsetek ten był wysoki, bo wynosił prawie 81%. Najniższy odsetek dotyczył osób w wieku 17-24 lata –58,4%. Natomiast wśród dzieci w wieku 0-6 lat odsetek stosujących leki lub suplementy diety wyniósł pomiędzy 73,1% a 76,7%. Więcej leków lub suplementów diety stosowały osoby o najwyższych dochodach, a także mieszkańcy dużych miast.

Analizując typy stosowanych specyfików okazuje się, że prawie 40% osób korzystających stosowało je z powodu bólu głowy. Co czwarta osoba wskazała na leki związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, z bólami stawów oraz na antybiotyki. 9% zażywało leki związane z alergią, 6,5% z cukrzycą. Prawie 60% osób stosujących leki brało leki niewymienione w badaniu. Suplementy diety przyjmowało 42,3% osób stosujących jakiekolwiek leki.

Generalnie wiek i stan zdrowia osób ma wpływ na rodzaj stosowanych leków. Jak wskazują wyniki badania, w grupie osób w wieku 70 lat i więcej stosujących leki ponad 75% brało leki na choroby sercowo-naczyniowe, 60,5% na bóle stawów i 40,1% na bóle głowy, 22,4% antybiotyki, 20,4% na cukrzycę. Dla osób w wieku 60-69 lat odsetki te były także wysokie. Wśród dzieci w wieku 1-6 lat, które otrzymywały leki, antybiotyki brała ponad połowa, leki na alergię – ponad 20%, a suplementy diety – połowa. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni zażywały leki przeciwbólowe oraz suplementy diety. Osoby o bardzo złym stanie zdrowia bardzo często zażywały leki na choroby sercowo-naczyniowe oraz leki na bóle stawów.