Smog nasz powszedni6 grudnia 2014

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE – alarmuje „Gazeta Wyborcza”. Zgodnie z szacunkami WHO, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz organizacji HEAL z powodu zanieczyszczenia co roku przedwcześnie umiera ok. 40 tys. osób.

źródło: Gazeta Wyborcza, KAS

W raporcie Komisji Europejskiej wśród 10 miast o najgorszej jakości powietrza znalazło się aż 6 polskich, m.in. Kraków, Wrocław i Warszawa. Jednak problem dotyczy też małych miast. Przyczyny tego stanu to palenie węglem niskiej jakości w prywatnych domach i transport.

„W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji na temat wprowadzenia norm jakości dla węgla wiele mówi się o potencjalnych skutkach ekonomicznych takiego kroku dla polskich kopalń. Zupełnie natomiast pomija się fakt, że wprowadzenie odpowiednich wymogów jakościowych dla węgla jest warunkiem koniecznym dla poprawy jakości powietrza w naszym kraju” – twierdzi ruch społeczny Krakowski Alarm Smogowy.

– W wyniku spalania węgla niskiej jakości do powietrza emitowane są nie tylko duże ilości pyłu, ale również substancje rakotwórcze i mutagenne – benzo[a]piren, dioksyny, furany. Te same substancje uwalniane są podczas spalania odpadów. Dlatego wyeliminowanie miałów i mułów z rynku gospodarstw domowych jest niezbędne dla poprawy jakości powietrza w Polsce – mówi Andrzej Guła z KAS.