Programom dla dzieci nie będą już towarzyszyć reklamy słodyczy19 grudnia 2014

Siedmiu największych nadawców programów telewizyjnych podpisało porozumienie, w którym zobowiązali się, że od 1 stycznia 2015 r. audycjom kierowanym do dzieci nie będą towarzyszyły reklamy niezdrowej żywności.

źródło: KRRiT

Chodzi o reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają kryteriów żywieniowych zawartych w dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który stanowi załącznik do porozumienia nadawców. W załączniku tym wskazano też m.in. kategorie produktów, które nie zostały ujęte w kryteriach żywieniowych, gdyż ich reklama przy audycjach dla dzieci także nie będzie dozwolona. Należą do nich: cukier i produkty na bazie cukru obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, a także produkty z ciasta.