Farmacja Praktyczna nr 12 (81) 201421 grudnia 2014

  • Temat numeru: Klauzula sumienia – czy w aptece, gabinecie lekarskim, szpitalu można stawiać własne przekonania ponad obowiązującym prawem?
  • Nauka: Profesor Kaliszan zapewnia: nasi farmaceuci nie odstają od europejskiej czołówki!
  • Opieka farmaceutyczna: Zadbaj o oczy – dysfunkcje narządu wzroku u farmaceutów

Opieka farmaceutyczna
Wirus czy bakteria? – Jak rozróżnić typ infekcji po objawach.

Psychologia
Jak budować dobrą atmosferę w pracy?

Prowadzenie apteki
Obowiązki szefa – odpowiedzialność osobista kierownika apteki.