Zapytaj eksperta19 listopada 2014

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika, nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl, odpowiada mecenas Bartłomiej Kochlewski.

Czy kierownik apteki w czasie urlopu wypoczynkowego ma prawo zatrudnić się na zastępstwo w innej aptece, np. na umowę zlecenie?
Co do zasady urlop wypoczynkowy to uprawnienie pracownika, które może zostać przez niego wykorzystane w dowolny sposób, włączając w to możliwość podjęcia pracy u innego pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że kierownik apteki może pełnić tę funkcję tylko w jednej aptece. Bycie na urlopie wypoczynkowym nie zwalnia go z tej funkcji w swojej macierzystej aptece. Oznacza to, że kierownik apteki może podjąć pracę w innej placówce w czasie urlopu wypoczynkowego jako szeregowy pracownik apteki, ale nie jako jej kierownik. Jeżeli jednak kierownik apteki ma podpisany z pracodawcą zakaz konkurencji wynikający z art. 101 Kodeksu Pracy, to nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie (w tym zlecenia) na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.