Zapytaj eksperta19 listopada 2014

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika, nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl, odpowiada mecenas Bartłomiej Kochlewski.

Czy umieszczenie na samochodzie samoprzylepnego plakatu z informacjami na temat adresu apteki, godzin otwarcia i numerami telefonów do apteki może być odebrane przez nadzór farmaceutyczny jako reklama placówki?
Zgodnie z art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nad przestrzeganiem tych przepisów nadzór sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Przedsiębiorca prowadzący aptekę musi liczyć się z możliwością nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 50 tys. zł, jeżeli wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności. Jednak zgodnie z art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego reklamy nie stanowi informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego umieszczana na nośnikach informacyjnych typu kierunkowskazy, tablice etc. W przepisach nie wskazano możliwości podawania numerów telefonów. Mowa jest jedynie o lokalizacji i godzinach pracy. Ponieważ ustawodawca wymienił elementy, które mogą być wskazane w informacji i nie znalazły się tam numery telefonów, umieszczanie ich na plakacie może zostać odebrane jako zabroniony element reklamy placówki aptecznej.