W 3/4 roku NFZ wykorzystał 2/3 kwoty na refundację20 listopada 2014

Od stycznia do września br. Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał 68,77% całkowitego budżetu na refundację – wynika z najnowszego raportu płatnika. Planowany całkowity budżet na refundację na ten rok to ponad 10,9 mld zł, Fundusz przez 3 kwartały wykorzystał z tego niecałe 7,5 mld zł.

źródło: NFZ

Wykonanie budżetu refundacyjnego w poszczególnych zakresach wyglądało podobnie. NFZ wypłacił przez 9 miesięcy 69,70% kwoty zaplanowanej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę (ponad 5,5 mld zł z ponad 7,9 mld zł), 67,05% kwoty zaplanowanej na programy lekowe (ponad 1,6 mld zł z ponad 2,4 mld zł) oraz 65,87% kwoty zaplanowanej na chemioterapię (ponad 352 mln zł z ponad 534 mln zł).