Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego11 września 2014

Nowelizacja prawa farmaceutycznego

Przygotowana przez resort zdrowia nowela wprowadza definicję „sfałszowanego produktu leczniczego”, aby odróżnić go od innych, nielegalnych produktów leczniczych. Projekt wprowadza ponadto nowy rozdział, w którym znalazły się przepisy dotyczące wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych, a także pojęcie certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – donosi dziennik „Rzeczpospolita”.

źródło: Rp.pl

Certyfikaty miałyby być wydawane na podstawie inspekcji przeprowadzanych na wniosek oraz na koszt przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną, w przypadku gdy przedsiębiorca wykaże, że stosuje procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, jak również po każdej inspekcji planowej i doraźnej. Nowe przepisy miałyby uregulować kwestie zgłaszania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne albo punkty apteczne informacji o planowanym rozpoczęciu prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, wydawanych bez przepisu lekarza.