Lipiec dobry dla aptek3 września 2014

Rynek farmaceutyczny w lipcu zanotował wzrost wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu 2013 r. – informuje Piotr Kula, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o. Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w lipcu 2014 r. wyniosła 2 311 mln PLN. W porównaniu do lipca 2013 r. nastąpił wzrost sprzedaży o 4,1%, natomiast wobec czerwca 2014 r. sprzedaż zwiększyła się o 1,8%. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. rynek zanotował wzrost o 90,7 mln PLN.

źródło: PharmaExpert

Wartość sprzedaży względem lipca 2013 r. była wyższa we wszystkich segmentach rynku. Największy wzrost wartości sprzedaży osiągnął segment leków refundowanych, który zwiększył swą wartość o 39,6 mln PLN (+4,7%) – do 876 mln PLN. Sprzedaż odręczna wzrosła o 31,1 mln PLN (+3,6%) – do 899 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych na receptę zwiększyła się o 18,1 mln PLN (+3,6%) – do 516 mln PLN.

W porównaniu do czerwca 2014 r. wartość sprzedaży całego rynku zwiększyła się o 40,0 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 22,0 mln PLN (+2,6%), leków pełnopłatnych wzrosła o 7,9 mln PLN (+1,6%), a sprzedaż odręczna była wyższa o 6,2 mln PLN (+0,7%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 26,4% i była niższa o 2,7% (-0,7 pp) od marży w analogicznym okresie 2013 r. Natomiast względem czerwca 2014 r. średnia marża w aptece wzrosła o 0,04% (+0,01 pp). Obrót polskiej statystycznej apteki w lipcu 2014 wyniósł 165,5 tys. PLN (w cenach detalicznych brutto), co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do lipca 2013.