Zapalenie zatok w okresie letnim8 sierpnia 2014

Mimo przyjemności, jakie za sobą niesie, lato jest porą roku, która obfituje w wiele zagrożeń zdrowotnych – wśród nich często występujące zmiany w obrębie zatok przynosowych.

autorka: dr n. farm. Arleta Matschay
Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku,
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Można zapytać, dlaczego w okresie letnim dochodzi do tego typu zapaleń? Przecież jest ciepło, słonecznie, a dni są długie, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Zatem jakie są przyczyny zmian zapalnych i jakie zalecenia kierować do naszych pacjentów?

Zmiany zapalne zatok przynosowych (szczękowych, sitowych, czołowych czy klinowych) obejmują także zmiany na poziomie błony śluzowej nosa. Jest ona narażona na wiele czynników przez cały rok kalendarzowy, choć z różnym nasileniem, w tym na wpływy bodźców zewnętrznych (bakterie, wirusy, grzyby, alergeny, a także na częste zmiany warunków atmosferycznych, np. wilgotności czy temperatury oraz inne czynniki drażniące, np. chemiczne) oraz bodźców wewnętrznych (hormonalnych czy neurogennych). Czynniki te mogą spowodować przekrwienie, obrzęk oraz intensywniejsze wydzielanie z błony śluzowej nosa. Szczególnie narażone na te czynniki są osoby nadwrażliwe, u których objawy takie mogą przebiegać z dużym natężeniem i często na drodze współwystępujących mechanizmów (zapalnych, immunologicznych czy odruchowych). W okresie letnim objawy nieżytu nosa stają się szczególnie dokuczliwe, co przede wszystkim związane jest z dużą ilością alergenów zawartych np. w ziarnach pyłku roślin niewidocznych dla oka ludzkiego. Największe ich stężenie odnotowuje się w godzinach południowych podczas słonecznych, suchych i wietrznych dni. Powodują one u osób uczulonych objaw kichania, wodnisty katar, upośledzenie drożności nosa oraz świąd w obrębie nosa i oczu, a następnie obrzęk błony śluzowej nosa prowadzący do zamknięcia ujść zatok. Zmiany takie nasilają się u pacjentów przebywających poza pomieszczeniem właśnie w pogodne dni, szczególnie stale narażonych na kontakt z alergenem, co w konsekwencji może doprowadzić do przerostu błony śluzowej i trwałego zwężenia zatok nosowych, co z kolei sprzyja powstaniu infekcji wirusowych i bakteryjnych.